top of page
Toimintasuunitelma: About

Toimintakertomus 2022

Väylänvarren kyläseura ry:n toiminta jatkui vuonna 2022 samalla rungolla kuin edellisenä vuonna. Tapahtumia järjestettiin eri puolilla toiminta-aluetta ja niissä pyrittiin huomioimaan kaiken ikäiset osallistujat. Väylänvartiset vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat osallistuivat ahkerasti järjestettyihin tapahtumiin, joiden keskipisteenä oli useimmiten leppoisan yhdessäolon lisäksi hyvä ruoka.

 

Vuoden 2022 alkupuoliskolla ei tapahtumia järjestetty ennen vuosikokousta. Vuosikokous ruokailuineen pidettiin Ravintola Meän Paikassa huhtikuun alussa ja siihen osallistui 26 aikuista sekä 13 lasta. Vuosikokous valitsi Väylänvarren kyläseuran hallitukseen seuraavat henkilöt: Seppo Maijala, puheenjohtaja, Jari Issakainen, varapuheenjohtaja, Olavi Petäjäniemi, rahastonhoitaja, Minna Lepola, sihteeri, Eija Koivumaa, jäsen, Pasi Petäjäniemi, jäsen, Eeva-Maria Pudas, jäsen, Tuovi Rundgren, jäsen, Kaarina Joki, varajäsen, Per Niva, varajäsen Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.


Väylänvarren kyläseuran toiminnan perustana vuonna 2022 oli matalan osallistumiskynnyksen tapahtumat, jotka innostavat mukaan niin väylänvartisia kuin muualtakin tulevia. Tapahtumien avulla pyrittiin lisäämään alueen yhteisöllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Tapahtumista tiedotettiin internetsivuilla, sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa sekä Whatsapp-ryhmässä. Jäsenet saivat tapahtumatiedotteet sähköpostitse. Joistakin tapahtumista
oli ilmoitus paikallislehden Pidä Mielessä -palstalla. Kyläkirje, jossa kerrattiin tärkeimmät kyläseuran asiat sekä tulevat tapahtumat, jaettiin toukokuun lopussa alueen postilaatikoihin.


Jäsenmäärä vuonna 2022 pysyi lähes samoissa lukemissa edellisvuoden kanssa ollen 90 täysi-ikäistä jäsentä. Lisäksi alle 18 vuotiaita toiminnassa mukana olevia oli 22. Lähes puolet jäsenistä oli vapaa-ajan asukkaita tai muuten muualla kuin Väylänvarren kyläseuran toiminta-alueella asuvia. Jäsenmäärän pysyminen tasaisena osoittanee jäsenten tyytyväisyyden kyläseuran toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi jäsenet olivat aktiivisesti mukana toiminnassa talkoillen vajaan tuhannen tunnin edestä kyläseuran eteen.

 

Vuonna 2021 lopussa päätökseen saadun kehittämishankkeen jälkeen vuonna 2022 keskityttiin perustoiminnan pyörittämiseen. Toiminnassa kokeiltiin myös joitakin uusia tapahtumia. Uusia tapahtumia olivat kaksi Metsämieliretkeä, jotka eivät innostaneet väylänvartisia mukaan kuin yhden osallistujan verran. Luontokuvauksen avulla voimaannuttaminen keräsi muutaman osallistujan kun taas yöretki Kertun Kämpälle ei saanut osallistujia.

Tapahtumat, joissa oli tarjolla ruokaa, olivat suosittuja ja keräsivät jokainen 30-45 osallistujaa. Nämä tapahtumat olivat:
✘ Kevään virkistyspäivä toukokuun viimeisenä lauantaina (K. & L. Joen luona Suvannon laavulla). Teemana varautuminen, josta kertomassa oli Lapin pelastuslaitos. Lopuksi oli mahdollisuus saunoa.
✘ Venetsialaiset elokuun viimeisenä lauantaina (LappeanLohi). Ruuan lisäksi nautittiin savusaunasta. Ruuan päälle kuunneltiin Harry Ylisaukko-ojan Oodeja Oivalluksille, laulettiin karaokea ja tanssittiin.
✘ Jouluruoka (Kotaravintola Sarakka, Ylläsjärvi). Tapahtumaan järjestettiin bussikuljetus.
Edellä mainitut tapahtumat olivat jäsenille ilmaisia lukuunottamatta jouluruokailua, jonka kustannukset olivat huomattavasti isommat kuin muiden tapahtumien. Jouluruokailuun kaikilta 12 vuotta täyttäneiltä perittiin viiden euron omavastuu. Jäsenistön ulkopuolelta tulevilta näistä tapahtumista perittiin omavastuumaksu.


Vappuna järjestettiin tauolla ollut, perinteinen vapputapahtuma Kallioniemessä. Tarkoituksena oli polttaa vappukokko, joka kuitenkin jouduttiin perumaan voimakkaan tuulen vuoksi. Kokon sijasta paikalla pidettiin pientä nuotiota, myytiin munkkeja sekä grillimakkaraa ja kyytipojaksi lämpimiä juomia. Myös pika-arpoja oli myynnissä. Vapputapahtumassa vieraili kolmisenkymmentä kävijää, joten tapahtumalla on selkeästi paikkansa Väylänvarren tapahtumissa.

 

Väylänvarren kyläseuran suurin voimanponnistus oli tänäkin vuonna Tornion- Muonionjoen Lohikuninkuus, joka järjestettiin 6.-7.8.2022. Kilpailukeskuksena toimi tuttuun tapaan LappeanLohi, jossa puitteet niin täytettyjen vohvelien myynnin kuin esiintyjien kannalta ovat erinomaiset. Lisäksi alueella on valmiina riittävä määrä saniteettitiloja. Tapahtumaan suunniteltiin lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa (taikuri) ja aktiviteetiksi erilaisia pihapelejä. Niiden
toteutuksen mahdollistamiseen haettiin ja saatiin Kolarin kunnalta yhteisöavustusta. Aktiviteeteiksi hankittiin mm. kolme kappaletta frisbeekoreja sekä erilaisia puisia pihapelejä. Pihapelit ovat lainattavissa kyläseuralta ja niitä voidaan pitää tapahtumissa vapaasti käytettävissä. Lohikuninkuustapahtuman kilpakorttiarpoja myytiin hieman edellisvuotta vähemmän, yhteensä 444 kpl. Tapahtuman markkinointiin ei käytetty rahaa edellisvuoden tapaan ja sää oli epävakainen, joten aivan samaan kävijämäärää kilpailukeskuksessa, kuin vuonna 2021, ei tänä vuonna päästy. Tapahtumassa on kuitenkin havaittavissa sen saavan liikkeelle vuodesta toiseen innokkaita kalastajia Etelä-Suomea myöten ja lähiseudulla asuvat / lomailevat ihmiset käyvät syömässä kyläseuran herkullisia vohveleita. Kyläseuran jäsenet osallistuvat innokkaasti talkoillen tapahtuman järjestämiseen joten niin lohien punnitusvuorot kuin vohvelien paisto sekä pika-arpojen myynti saatiin hyvin järjestettyä. Ikähaarukka talkoolaisissa on yläasteikäisistä eläkeläisiin. Tapahtuman tuotto oli merkittävin tulonlähde kyläseuralle vuonna 2022. Lisäksi tapahtuman järjestäminen lisäsi kyläläisten yhteisöllisyyttä. Samalla tapahtumalla saadaan lisättyä kalastajien määrää elokuun alkupuolelle
Tornion- Muonionjokivarressa.


Leikkimielinen rannaltakalastustapahtuma, joka on suunnattu erityisesti nuorille, järjestettiin heinäkuussa, nyt toista kertaa. Sopivimmaksi paikaksi on valikoitunut Jouttensuvanto, jonka ranta on sopiva kalastukseen ja myyntikojun saa lähelle kalastuspaikkaa. Tapahtuma oli mukavan rentoa yhdessäoloa ja kaikki alle 18-vuotiaiden sarjaan osallistuneet palkittiin. Tapahtumassa oli buffetti, josta sai mm. munkkeja ja grillimakkaraa sekä pika-arpoja.


Muita tapahtumia, joissa kyläseuran jäsenet tapasivat toisiaan olivat:
✘ kotailta Korkealehdon näkötornilla kesäkuussa
✘ laavuilta Jauhosuvannossa lokakuussa, mukana Suvi Lassila soittamassa haitaria ja laulattamassa
✘ joululauluiltapäivä LappeanLohessa joulukuussa, jossa Suvi Lassila tahditti haitarilla kirjastonväen toimiessa esilaulajina.
Näissä tapahtumissa oli tarjolla makkaraa tai pientä purtavaa sekä juomista.


Talviaikaan niin vapaa-ajan kuin vakituisetkin asukkaat saivat nauttia hiihdosta hyvin hoidetuilla laduilla. Latu Marjaniityn laavulta Vöylänpäästä Pellon kunnan rajalle Kallioniemeen liittyy Pellon kunnan laajaan latuverkostoon ja tarjoaa kymmenien kilometrien edestä hiihtoelämyksiä. Väylänvarren kyläseura maksaa Jokivartisten kyläseuralle latuosuutensa ajosta tampparilla ja saa tähän latuavustusta Kolarin kunnalta. Myös Lappeasta löytyy yhden kyläläisen toimesta hoidettu latu, joka on profiililtaan erinomainen riippumatta siitä, oletko sunnuntaihiihtäjä vai treenaatko tavoitteellisesti.


Rahoitusta kyläseuran toimintaan kerättiin tapahtumien yhteydessä ärjestetyillä pika-arpajaisilla. Näistä tuotot olivat kuitenkin melko pieniä. Yhdessä Tornion- Muonionjoen lohikuninkuus tapahtuman tuoton kanssa talous saatiin pysymään kutakuinkin tasapainossa. Säästöön tulevia investointeja ja tapahtumia varten rahaa ei saatu kerättyä.

 

Kokonaisuutena mennyt vuosi 2022 oli Väylänvarren kyläseuran toiminnassa hyvin aktiivinen. Toiminnan avulla jokivarren ihmiset ovat tavanneet toisiaan, on tutustuttu uusiin ihmisiin ja kiinnostus kyläseuran toimintaa kohtaan on kasvanut. Alueella eletään yhteisöllisempää arkea kuin aiemmin, josta erityisesti iäkkäämmiltä asukkailta on tullut positiivista palautetta. Tulevaisuuden haasteena on edelleen varainkeruu, johon tulee löytää uusia tapoja, jotta pääomaa saadaan kasvatettua niin olemassa olevien reittien kuin tulevaisuuden kehittämiskohteiden toteuttamiseen. Myös vuonna 2023 alkava uusi hankerahoituskausi ja sen mahdollisuudet tulee huomioida miettiessä tapoja kehittää Väylänvarren aluetta.

Toimintakertomus 2021

Vuonna 2021 Väylänvarren kyläseura ry toiminta mietittiin sellaiseksi, että Covid-19 tilanteesta huolimatta tapahtumia kyettiin järjestämään. Toiminnasta jäivät tänä vuonna pois kyläillat sekä yhteistyössä rajaseudun muiden kyläyhdistysten kanssa järjestettävät Meän Hihto ja H-pilkki. Muita tapahtumia järjestettiin painotuksen ollessa ulkotilaisuuksissa. Tapahtumien toteuttamiseen saatiin mukaan uusia kyläläisiä ja niihin osallistuttiin runsaslukuisesti.

 

Väylänvarren kyläseuran uusi hallitus jatkoi vuonna 2020 alkanutta työtä toimintakulttuurin luomiseksi ja avoimmuuden lisäämiseksi. Kyläseuralle perustettiin internet-, Facebook- ja Instagram-sivut, joilla voidaan jakaa tietoa niin kyläseurasta, sen toiminnasta kuin tapahtumistakin. Somealustoille tehtiin päivitykset tulevista ja menneistä tapahtumista sekä jonkin verran ajantasaista infoa toiminta-alueeseen liittyen. Jäsenille lähetettiin tulevista tapahtumista tiedotteita sähköpostitse viisi kertaa. Jokaiseen alueen postilaatikkoon jaettavat kyläkirjeet jaettiin kaksi kertaa niin, että toinen kirje kesän alussa pyrittiin viemään myös mökkiläisille, joilla ei ole postilaatikkoa. Tapahtumista tiedotettiin ja kuulumisia vaihdettiin myös Väylänvarren kyläseuran WhatsApp-ryhmässä. Joistakin tapahtumista saatiin juttu paikalliseen Luoteis-Lappi lehteen.


Jäsenmäärää onnistuttiin kasvattamaan yli kaksinkertaiseksi vuonna 2021 määrän ollen vuoden lopussa 86 täysi-ikäistä jäsentä. Lähes puolet jäsenistä oli mökkiläisiä tai muuten muualla kuin Väylänvarren kyläseuran toiminta-alueella asuvia. Aktiivisen toiminnan myötä kiinnostus kyläseuran jäsenyyttä kohtaan on selvästi kasvanut. Jäsenet ja muut väylänvartiset käyttivät vuonna 2021 ajastaan noin 1 145 tuntia kyläseuran toiminnan eteen.
 

Vuonna 2021 Väylänvarren kyläseuran hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt:
Eija Koivumaa, puheenjohtaja, Seppo Maijala, varapuheenjohtaja, Olavi Petäjäniemi, rahastonhoitaja, Minna Lepola, sihteeri, Eeva-Maria Pudas, Tuovi Rundgren, Kaarina Joki, Mauri Kylmämaa, varajäsen, Katja Kukka-Huovinen, varajäsen. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Vuosikokous pidettiin kahvistelun lomassa huhtikuussa ja siihen osallistui 18 henkilöä paikan päällä LappeanLohessa ja kolme etänä.

 

Väylänvarren kyläseuran toiminnan pääpainopiste vuonna 2021 oli Väylänvarren toimintaympäristön kehittämishankeessa, jonka tavoitteena oli luoda kestävän kehityksen mukainen Väylänvarren kylien kehittämissuunnitelma, jossa kylän asukkaita, yrityksiä, mökkiläisiä ja yhdistyksiä aktivoitiin yhdessä suunnittelemaan ja kartoittamaan osaajia ja yrittämisen mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja elinkeinojen voimistamisen näkökulmasta.

 

Hankkeelle palkattiin työntekijä, jonka tehtävänä oli vetää hanketta. Hankkeen myötä järjestettiin kyläläisille erilaisia työpajoja. Hankekoordinaattoriksi palkattiin lähellä kyläseuran toiminta-aluetta asunut Taika Kopra, jolla oli aiempaa hankekokemusta. Tärkeimmät hankkeessa toteutuneet asiat:
► kyläkyselyn toteutus ja vastausten koostaminen (kysely oli sähköinen, iäkkäämpiä kyläläisiä käytiin haastattelemassa)
► alueen yrittäjien haastattelut
► työpajat, 6 kpl ja niiden myötä väylänvartisten tutustuminen toisiinsa
► reittiselvitykset ja -ideointi

►Väylänvarren toimintaympäristön kehittämissuunnitelma, luettavissa osoitteessa www.vaylanvarrenkylaseura.fi/
► hankkeen loppuraportti


Väylänvarren kyläseura järjesti kolme ruokailun sisältävää tapahtumaa, virkistyspäivät toukokuussa (K. & L. Joen luona Suvannon laavulla) ja elokuussa (LappeanLohi) sekä jouluteemainen ruokailu marraskuussa (LappeanLohi). Kaikkien tapahtumien yhteydessä oli saunomismahdollisuus. Nämä tapahtumat oli jäsenille ilmaisia ja ulkopuoliset saivat osallistua kymmenen euron omakustannehintaan. Jokaiseen tapahtumaan osallistui 40-50
henkilöä, joista osa oli muita kuin kyläseuran jäseniä.

 

Erilaisia kokoontumisia tuli luontevasti hankkeeseen liittyvien työpajojen kautta, joihin osallistuminen oli runsasta. Tapahtumissa, joita vuonna 2021 Väylänvarren kyläseura järjesti, tutustuttiin uusiin ja vanhoihin väylänvartisiin, niin loma- kuin vakituisasukkaisiinkin. Lappean latupohjaa kunnostettiin kesän ja syksyn aikana osittain aktiivisten kyläläisten toimesta kunnan maksaessa heille työkulut pohjan tasoittamisesta ja osin kyläseuran jäsenten toimesta raivaamalla kasvustoa latupohjalta. Latupohjan Väylänpää - Kallioniemi tulevaisuutta pohdittiin hankkeen työpajoissa miettien erilaisia vaihtoehtoja mahdolliseen ympyrölatuun. Toistaiseksi tämä Jokivartisten avustuksella kunnossa pidettävä latu pysyy entisenlaisena.

 

Perinteinen Tornion- Muonionjoen lohikuninkuus -tapahtuma järjestettiin 7.-8.8.2021. Tapahtumaan haettiin Kolarin kunnalta yhteisöavustusta, jonka avulla pystyttiin sekä lisäämään mainostusta että hankkimaan tapahtumaan esiintyjiä.
Mainonta kohdennettiin siten, että hankittiin tienvarsi banderolleja kaksi kappaletta, joita voi käyttää vuodesta toiseen vaihtamalla päivämäärät. Lisäksi tapahtumaa mainostettiin sekä Tunturi-Lapin kesä -lehdessä että Kokkolan seudulla ilmestyvässä Pohjoisen asiakas -lehdessä. Näillä keinoin tapahtumalle pyrittiin saamaan lisää näkyvyyttä ja houkuttavuutta Väylänvarren alueen elävöittämiseksi ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Tapahtuman kilpakorttiarpoja saatiin myytyä 33 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna määrän ollessa lähes 500. Tapahtumapäivinä kilpailukeskuksessa LappeanLohessa riitti väkeä ja erityisesti esiintyjät houkuttelivat paikalle yleisöä. Etenkin lauantai-illan tanssit olivat menestys, jonne saapui väkeä kauempaakin. Kyläläiset osallistuivat runsaslukuisesti tapahtuman toteuttamiseen nuorimpien talkoolaisten ollessa yläasteikäisiä. Tapahtumasta saatu tuotto oli kyläseuran talouden kannalta vuoden merkittävin. Rahallisen hyödyn lisäksi tapahtuma on merkityksellinen sekä alueen ettäkoko Tornion- Muonionjokivarren elävöittämiseksi ja yhteisöllisyyden luomiseksi.


Taloudenhoidon kannalta merkittävien tapahtumien, Meän Hihon ja H-pilkin, jäätyä vuonna 2021 pois, varoja kerättiin virkistyspäivien ja muiden tapahtumien yhteydessä järjestetyillä pika-arpajaisilla. Näillä ei kuitenkaan päästy samaan tulokseen kuin isompien tapahtumien tuotoilla.


Taloudellisia haasteita koettiin hankkeeseen liittyvissä asioissa maksatushakemusten tuottaessa jonkin verran päänvaivaa ja maksatuspäätösten venyessä. Niinpä hankkeeseen käytetyistä varoista suurin osa maksetaan takaisin Väylänvarren kyläseuralle vasta vuoden 2022 keväällä.


Toteutukseltaan vuosi 2021 oli monen vuoden jälkeen erittäin aktiivinen vuosi Väylänvarren kyläseuran toiminnassa. Uusien jäsenien myötä myös talkoolaisten määrä lisääntyi, joka helpottaa tapahtumien toteuttamista. Onnistuneiden tapahtumien myötä alue elävöityy, joka taas lisää houkuttavuutta ja viihtyisyyttä. Tulevaisuudessa kyläseuran tulee pohtia lisää varainkeruutapoja, jottei toiminnan rahoitus ole kiinni yhdestä isosta tapahtumasta. Aktiivinen kyläseura tarvitsee pääomaa järjestääkseen erilaisia tapahtumia ympäri vuoden sekä lisäksi pitämään olemassa olevat reitit kunnossa ja rakentamaan uusia yleishyödyllisiä reittejä tai rakenteita.

bottom of page