top of page

Toimintasuunitelma 2021

Väylänvarren kyläseura ry:n tavoitteena on tutustuttaa toiminta-alueensa asukkaita ja mökkiläisiä toisiinsa sekä toiminnallaan kehittää alueen houkuttavuutta niin uusien asukkaiden kuin turistien saamiseksi alueelle. 
1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021 
Toiminnan pääpainopisteenä vuonna 2021 on Väylänvarren toimintaympäristön kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukainen Väylänvarren kylien kehittämissuunnitelma, jossa kylän asukkaita, yrityksiä, mökkiläisiä ja yhdistyksiä aktivoidaan yhdessä suunnittelemaan ja kartoittamaan osaajia ja yrittämisen mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja elinkeinojen voimistamisen näkökulmasta. Hankkeelle palkataan työntekijä, jonka tehtävänä on vetää hanketta. Hankkeen myötä järjestetään kyläläisille erilaisia työpajoja. 
Väylänvarren kyläseura järjestää virkistyspäivän sekä keväällä että syksyllä ja jouluruokailun, mikäli Covid-19 tilanne sen sallii. Myös kyläiltojen pitämistä jatketaan tilanteen salliessa noin joka toinen kuukausi. 
Elokuun alussa järjestetään Tornion- Muonionjoen lohikuninkuus tapahtuma. Tapahtuma suunnitellaan siten, että se pystytään toteuttamaan koronatilanteesta huolimatta. 
Kyläseuran toiminta-alueen eteläpäässä oleva hiihtolatu ja laavu pidetään toimintakuntoisena. 
2. TIEDOTTAMINEN TOIMINNASTA 
Väylänvarren kyläseura tiedottaa toiminnastaan kyläseuran Whatsapp-ryhmässä sekä postilaatikoihin 2-4 kertaa vuodessa jaettavalla kyläkirjeellä. Lisäksi tapahtumista ilmoitetaan Luoteis-Lappi lehdessä. Jäsenrekisterissä oleville lähetetään tiedotteita sähköpostitse. 
Tiedonkulun parantamiseksi aloitetaan omien internetsivujen toteutus sekä perustetaan Facebook- ja Instagram-tilit. Sosiaalisenmedian kanavien myötä toivomme alueen olemassaolon saavuttavan laajemman kohderyhmän ja tätä kautta kiinnostuksen Väylänvarren alueeseen lisääntyvän. 
3. TOIMINTAEDELLYTYKSET 
3.1 HALLITUS 
Väylänvarren kyläseuran toimintaa ohjaa hallitus.
3.2 JÄSENET 
Jäsenet ovat Väylänvarren kyläseuran toiminnan kannalta tärkeä osa. Kyläseuran jäse-
neksi voi halutessaan liittyä maksamalla 10 € / 18 v täyttänyt henkilö kyläseuran tilille. Jäsenmäärätavoite vuonna 2021 on 40 jäsentä. 
3.3. TALOUS 
Hallitus on laatinut talousarvion. Väylänvarren kyläseuran talous pidetään edelleenkin tasapainossa järjestämällä arpajaisia erilaisten tapahtumien yhteydessä. Lisäksi Tornion Muonionjoen lohikuninkuus tapahtumasta saadaan varoja jäsentapahtumien järjestämiseen. Ladun hoitoon haetaan kunnalta avustusta keväällä 2021. Tuloja vähentää se, ettei kahta isoa tapahtumaa, Meän Hihto ja H-pilkki, järjestetä tänä vuonna koronatilanteen vuoksi. 
4. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 
Väylänvarren kyläseura arvioi toimintaansa käsittelemällä hallituksen kokouksissa tapahtumien toteutusta ja kuuntelemalla jäsenistönsä sekä alueen muiden asukkaiden ja mökkiläisten arvioita tapahtumista. Palautetta voi antaa suoraan hallituksen jäsenille tai kyläseuran Whatsapp-ryhmässä. Kehittämisideoita otetaan vastaan ja niiden toteutusmahdollisuuksia mietitään hallituksen jäsenten kesken.

Toimintasuunitelma: About
bottom of page